V gr. FCI, sekcja 5

V grupa FCI – szpice i psy w typie pierwotnym

Sekcja 1 – północne psy zaprzęgowe

Sekcja 2 – północne psy myśliwskie

Sekcja 3 – północne psy pasterskie

Sekcja 4 – szpice europejskie

Sekcja 5 – szpice azjatyckie i rasy pokrewne

Sekcja 6 – rasy pierwotne

Sekcja 7 – rasy pierwotne myśliwskie

Sekcja 8 – psy myśliwskie z pręgą na grzbiecie