XXXVIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Rybnik

XXXVIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
ZKwP O/Rybnik
2018-10-7

MłChPL TAESAN (Park, Myeong-Jae) (KOREA JINDO DOG)
Klasa – pośrednia
Ocena doskonała
Lokata I/1

Sędzia: Viva Maria Soleckyj Szpunar